Rijke Ontwikkeldag Gorinchem

Naast leren op school is er nog zoveel meer te leren en te ontdekken in de wereld. Als Vita College willen we onze leerlingen de kans geven om na schooltijd deze buitenwereld te ontdekken. Dit kan door de subsidie “Rijke Ontwikkeldag Gorinchem” van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze leerlingen mogen gratis aan verschillende activiteiten deelnemen.
  • We hebben een jongerencentrum in de school, in samenwerking met The Mall.
  • Romano Voetbalschool
  • Sportschool Barbells & Punches
  • Wu Wei Wing Chun
  • Breaksquad
  • Caribabad
  • Robotica in samenwerking met I-Lab
Met drie basisscholen, twee middelbare scholen, de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties werken we samen aan de Rijke Ontwikkeldag Gorinchem. Met deze organisaties maken we deel uit van het Voorlopers-traject Programma School en Omgeving van het ministerie van OC&W. Aangesloten organisaties