Brugklas Pro/VMBO

Sinds 2016 bieden Vita College en Omnia College gezamenlijk onderwijs aan in een brugklas voor Praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Zo worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en kan de keuze voor vmbo of praktijkonderwijs een jaar worden uitgesteld.

De brugklas pro/vmbo is bedoeld voor kinderen van groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs voor wie bij het schooladvies nog niet duidelijk is welke richting beter bij hen past, het vmbo of praktijkonderwijs. Dus als dat bij jou nog niet duidelijk is, dan is deze brugklas iets voor jou!

Voor wie is de Pro/VMBO klas?

In de brugklas pro/vmbo krijg je les op vmbo-niveau met extra aandacht voor vakken als taal, rekenen, Engels en sociale vaardigheden. Natuurlijk krijg jij ook praktijklessen, zoals techniek, zorg en welzijn, horeca en handel en administratie. Deze lessen worden gegeven in de speciale vakwerklokalen van Omnia College.

Leerlingen kunnen via de achteringangen van Vita College en Omnia College makkelijk naar het andere gebouw lopen zonder het schoolterrein te verlaten.

Het streven is om deze brugklas uit maximaal 14 leerlingen te laten bestaan. De lessen worden verzorgd door een kleine groep leerkrachten die de leerlingen goed kennen. Er is veel contact tussen de school en ouders.

De brugklas pro/vmbo duurt 1 jaar. Na dit jaar gaan de leerlingen naar klas 2 van Omnia College (vmbo) of Vita College. Op Omnia College krijgen de leerlingen in klas 2 ook nog extra ondersteuning.