Agenda

Dinsdag 10 oktober – Coachingsgesprekken, leerlingen uit om 12:30
Woensdag 11 oktober – Sportdag
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie
Woensdag 25 oktober – Ontwikkelmiddag docenten: leerlingen vrij om 12:30
Donderdag 30 november – Ontwikkelmiddag docenten: leerlingen vrij om 12:30
Woensdag 20 december – Activiteitendag
Donderdag 21 december – Kerstgala
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari – Kerstvakantie